Welcome to הבנקאים

Latest blog posts

Browse more
צרו קשר
03-7408040
info@habankaim.com
הבנקאים הוא סימן מסחרי של חברת
אף.טי.פי.אף. בע”מ ח.פ. 515953990. החברה
היא חברת אשראי פרטית בעלת רישיון מתן
אשראי מורחב מספר 59128 על פי חוק הפיקוח
על שירותים פיננסים מוסדרים ואינה בנק.
אי-עמידה בתנאי ותשלום הלוואה עלול לגרום
להליך הוצאה לפועל וחיוב בריבית פיגורים.

חומה ומגדל 16 (קומה 2), ת״א, 6777116