banker

אל תשאירו את ההטבה שלכם אצל הבנק

משרד האוצר מרחיב את ההטבות של הלוואות הקורונה. בקצרה- עוד 12 חודשי גרייס ופריסה של עשר במקום חמש שנים. אחלה הלוואה שבעולם. הבנקאי שלכם לא יתקשר לספר לכם... כי הוא עובד בבנק. אנחנו כן! לקחתם הלוואת קורונה? בקשו לקבל את ההטבה. זה המימון הכי אטרקטיבי שאתם יכולים לקבל.

https://www.gov.il/he/departments/news/press_04052021