teaching on money

הבנקאים משקיעים גם בחינוך לא רק בעסקים

לפעמים אנחנו גם עושים עוד דברים חוץ מלתת אשראי.
לשמחתנו נתנו לנו את ההזדמנות להשקיע קצת בדור העתיד וללמד כיתות ח׳ ו-ט׳ בבית החינוך המשותף בשפיים שיעור על... כסף.

כן. כסף.

שאלתי את התלמידים מי מבין ההורים שלהם מתעסק ביום יום במקצועות שהם לומדים בבית הספר: תנ"ך, ביולוגיה ספרות וכו׳... כמובן שמעט מאוד תלמידים הצביעו בכל פעם. שאלתי אותם אם ההורים שלהם מתעסקים בכסף בכל יום. כולם הצביעו. אז תגידו לי, לא כדאי להשקיע אולי נניח חצי אחוז מהזמן שאנחנו מקדישים לחינוך הילדים בלדבר על כסף?

אז למדנו מה זה כסף. מתי ואיך נוצר. איך הוא התפתח. מי מנהל אותו ומה המטרות שלו. וכן, גם קצת כלים פרקטיים. אנחנו מעבירים סדנא של 4 שיעורים בכל רבעון בהתנדבות ואפשר לבקש מאיתנו לבוא גם אליכם. כל הקודם זוכה.

#חינוך #כסף #מימון

דברו איתנו

אנחנו עוסקים במתן מימון יעיל לעסקים

״

צרו קשר
03-7408040
info@habankaim.com
הבנקאים הוא סימן מסחרי של חברת
אף.טי.פי.אף. בע”מ ח.פ. 515953990. החברה
היא חברת אשראי פרטית בעלת רישיון מתן
אשראי מורחב מספר 59128 על פי חוק הפיקוח
על שירותים פיננסים מוסדרים ואינה בנק.
אי-עמידה בתנאי ותשלום הלוואה עלול לגרום
להליך הוצאה לפועל וחיוב בריבית פיגורים.

חומה ומגדל 16 (קומה 2), ת״א, 6777116